RIJOPLEIDING IN STAPPEN (RiS)

Wij geven autorijles volgens de methode Rijopleiding in Stappen.
Onze speciaal hiervoor opgeleide en gecertificeerde instructeurs brengen je op deze manier zo snel mogelijk naar het examen voor het behalen van je rijbewijs.

Het percentage eerst geslaagden door deze methode is minimaal 25% hoger dan het percentage eerst geslaagden bij de reguliere opleiding (bron: www.cbr.nl).

Wat is Rijopleiding in Stappen?

Rijopleiding in Stappen mag alleen geven worden door instructeurs die gecertificeerd zijn door het CBR. Zij worden ook minimaal 2x per jaar getoetst door docenten van het CBR.

De instructeurs van Autorijschool Coenen zijn gecertificeerd.

Rijopleiding in Stappen bestaat uit 4 modules, deze modules zijn verdeeld in 39 scripts.

 • De eerste module wordt getoetst door je instructeur.
  Deze module bestaat uit controle handelingen en de bediening van het voertuig.

 • De tweede module wordt getoetst door een collega-instructeur van de rijschool.
  Deze module bestaat uit eenvoudige situaties en de technische uitvoering van de bijzondere verrichtingen.

 • De derde module wordt getoetst door een examinator van het CBR.
  Tijdens deze toets kun je vrijstelling krijgen voor de bijzondere manoeuvres en de controle handelingen van het voertuig.
  Hierbij toetst de examinator hoe je omgaat met complexe voertuigbeheersing en de beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en -situaties.

 • De vierde module wordt afgesloten met het examen.
  Je instructeur houdt op een leerling instructiekaart precies bij hoe je vorderingen zijn.
  Deze kaart wordt bij de toetsen en het examen overhandigd aan de examinator.

Bij deze opleiding hoort een praktijk lesboek. In dit boek staat de hele opleiding en worden alle resultaten van je opleiding bijgehouden.
Bij elke les en toets moet je dit boek bij je hebben zodat je instructeur je afspraken kan invullen en de resultaten van je les kan invullen.
Bij de toetsen moet ook dit boek overhandigd worden aan de examinator zodat deze je les resultaten kan bekijken en het resultaat van de toets kan invullen.
Bij het examen kan dan de examinator precies zien hoe je kunt autorijden en hoeft dit alleen nog maar te toetsen.

 

AFSLUITENDE TOETS
Module 1 voertuigbediening en voertuigbeheersing toets1
Module 2 beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en -situaties toets2
Module 3 complexe voertuigbediening en beheersing en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en -situaties toets3 (tussentijdse toets)*
Module 4 veilige en verantwoorde verkeersdeelname praktijkexamen bij het CBR
  * in de derde toets de tussentijdse toets (TTT), is vrijstelling te verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.

Zie ook: www.rijopleidinginstappen.nl