Autisme
en ADHD

Rijles en Autisme of ADHD

Rijles voor mensen met autisme of ADHD heeft extra aandacht nodig

Wij beschikken over een instructeur die gespecialiseerd / gecertificeerd is in het geven van rijles aan mensen met autisme of ADHD. Dit om goed om te kunnen gaan met mensen die een vorm hebben van ASS.

Wij proberen deze mensen zoveel mogelijk zelfstandigheid in het verkeer bij te brengen.
Onze instructeur komt altijd eerst even kennis maken, en uitleggen hoe hij te werk gaat.
Je krijgt ook uitleg hoe te handelen om het rijbewijs mogelijk te maken . (CBR)

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op